top of page

Nilan Compact P Smart Grid ready.

Bijgewerkt op: 4 nov. 2021

Vooruitlopend op de Smart Grid technologie in Europe heeft Nilan de Compact ventilatie warmtepomp modellen hiervoor al geschikt gemaakt. De Nilan Compact S, de Combi SH, Compact P, Compact P GEO 3, 6 en 9 kW en de Compact P AIR 9 zijn allemaal geschikt voor Smart Grid en hebben hiertoe het Smart Grid certificaat behaald. Daarnaast beschikken de meeste units ook nog over het Passief Huis certificaat.

Warmtepompen van Nilan
Nilan Compact P modellen zijn Smart Grid ready en Passief Huis gecertificeerd

Ons conventionele elektriciteitssysteem, waarin opwekking gecentraliseerd en de vraag sturend is, loopt steeds verder tegen zijn beperkingen aan. In de komende decennia zou de elektriciteitssector in Nederland daarom geconfronteerd kunnen worden met een aanzienlijke transformatie: van een gecentraliseerd systeem dat grotendeels gebaseerd is op gemakkelijk te verzenden fossiele brandstofcentrales, waar het aanbod de vraag grotendeels volgde, tot een systeem dat afhankelijk is van een groter aantal met groene centrales opgewekte en duurzame energie.


Dit vergt een geïntegreerd beheer van zowel vraag als aanbod om de stabiliteit van het systeem te waarborgen. We hebben vandaag de dag al steeds meer te maken met een ‘all electric’ maatschappij waarin tevens de noodzaak aanwezig is voor het toepassen van duurzaam opgewekte elektriciteit. Het smart grid of het slimme net is de paraplunaam voor diverse nieuwe en bestaande technologieën om vraag en aanbod van elektriciteit optimaal op elkaar af te kunnen stemmen.

Smart Grid ready technology Compact P
Smart Grid ready technology

Een smart grid is dus eigenlijk een andere benaming voor een intelligent netwerk van energie. In dit energienet werken slimme regel en meet systemen samen om ervoor te zorgen dat het aanbod van de verschillende energiebronnen optimaal kan worden afgestemd op de vraag. Smart grids en slimme energiesystemen helpen zo op deze manier om de groeiende hoeveelheid duurzame energie in te passen in ons energiesysteem in Nederland.


Zo zal in de nabije toekomst een efficiënt smart grid energiesysteem bestaan uit bijvoorbeeld zonne-panelen, elektrische auto’s, warmtepompen en andere huishoudelijke apparaten die op intelligente wijze met elkaar zijn verbonden en die energiediensten leveren aan en van elkaar.


Nilan Compact P geschikt voor integratie in Smart Grid energie net

Het gaat hierbij om verkeer in twee richtingen, van elektriciteit en informatie tussen generators van elektriciteit en consumenten. Hierbij zullen sommige spelers in het systeem de rol van zowel consument als die van generator vervullen.


Het Smart Grid moet ervoor zorgen dat het elektriciteitsnetwerk in de toekomst efficiënt en betrouwbaar blijft en het mogelijk maakt om duurzame en decentrale opwekking van elektriciteit in te passen. Zo zal bijvoorbeeld een huis dat met een energieoverschot te maken heeft, deze overgebleven en goedkopere energie gebruiken voor bijvoorbeeld de Nilan Smart Grid ready warmtepomp. De Nilan warmtepomp gaat dan bijvoorbeeld de warm tapwater temperatuur van 55 graden naar 65 graden verwarmen in het opslagvat om zo maximaal en effectief mogelijk de zonne-panelen stroom te gebruiken. Deze energie hiervoor is natuurlijk opgewekt op uw eigen dak en wordt dus niet aan het elektriciteit’s net terug geleverd.

Duurzame ventilatie
GoGreen with Nilan.

Zowel binnen Nederland als ook in Europa en wereldwijd wordt er gewerkt aan een raamwerk van normen voor alle aspecten van het smart grid. Om een smart grid functioneel te maken is het niet nodig om het bestaande energienetwerk te vervangen. Bestaande infrastructuur van stroom en netwerk kabels kunnen blijven liggen en gebruikt worden.

Ventilatie warmtepomp technologie
Warmtepomp technologie sinds 1974.

449 weergaven0 opmerkingen

Recente blogposts

Alles weergeven

Comentários


bottom of page