NTA 8800

Onderstaand vindt u de invulinstructies om de Nilan Compact P en de Nilan Compact S warmtepomp in te voeren in UNIEC3. Deze BENG-berekening volgens de NTA 8800 is geschikt voor de omgevingsvergunning van woningen en appartementen. Deze onderstaande invulinstructie is met de grootste zorgvuldigheid samengesteld voor berekeningen met het warmtepomp compacttoestel Nilan Compact P of S. De in dit document besproken invoermethode en verstrekte gegevens zijn onder voorbehoud van wijzigingen, er kunnen geen rechten aan worden ontleend.

De Nilan Compact P of S ventilatie warmtepomp voorziet in de functies:

  1. Ruimteverwarming

  2. Warm tapwaterbereiding

  3. Warmteterugwinning uit ventilatielucht

  4. Actieve en passieve ruimtekoeling

Bij verwarming via de ventilatietoevoerlucht kies je " geen watergedragen distributiesysteem'.

Wijzigingen in de energetische prestaties van de gebouw schil en de ventilatie hebben effect op de  “warmtebehoefte verwarmingssysteem”. De interpolatie en invoer van de COP en energiefractie moet eventueel worden herhaald en de invoergegevens aangepast.

Warmteterugwinning uit ventilatielucht

De informatie over het ventilatiesysteem voer je in als volgt:

Ventilatie.jpg

De keuze van de systeemvariant is afhankelijk van het toe te passen regelsysteem.

Dit bepaalt ook de correctiefactor voor het regelsysteem fctr.

De waarden voor fctr zijn bij toepassing van;

  • Nilan Compact P of S basis-regeling (4 standen): 1,0

  • Centrale CO2-sensor: 0,8

  • 2 CO2-sensoren: 0,52

In ons voorbeeld zit er een CO2-sensor in de ventilatie afvoerkanalen van de keuken (met overstroom uit de woonkamer) en de hoofd slaapkamer.

Systeem variant.jpg

Het WTW-rendement van de Nilan Compact P of S is 83%. Ingevoerd ziet het er zo uit:

Warmteterugwinning.jpg

Omdat de WTW ook in de zomer in gebruik is, is er sprake van koudeterugwinning

via de WTW. Verder voer je ook de lengte in van het geïsoleerde toevoerkanaal,

in ons voorbeeld is dat 1,5m. Het toevoerkanaal is dus geïsoleerd en ook noodzakelijk om condensvorming te voorkomen.

Koudeterugwinning.jpg

Het elektrisch opgenomen vermogen inclusief standby-verbruik, Pnom, van de Nilan Compact P of S is 92,7W.

De reductiefactor voor de lucht debiet regeling fregfan is 0,364 * fctrl (cf. NTA 8800_2020) in ons geval is dat 0,364 * 0,52 = 0,189.

NB: Zodra NTA 8800_2022 in werking is getreden voer je hier fregfan = 0,364 in.

Nilan werkt met een constant-volumeregeling.

De invoer ziet er als volgt uit:

Ventilatoren UNIEC3.jpg
Distributie en regelingen.jpg

Voor de luchtdichtheidsklasse kanalen voer je A,B,C in.

NB: Controleer na invoer van het ventilatiegedeelte of dit heeft geleidt tot een andere “warmtebehoefte verwarmingssysteem” in het invoergedeelte voor verwarming. Pas daar eventueel de invoergegevens op aan.

Ruimtekoeling

De energie-efficiëntie van de koude opwekking bij Nilan moet voorlopig nog forfaitair worden ingevoerd omdat de BENG/NTA8800 software hier nog niet geschikt voor is. De invoer van de actieve koel en functie om te ontvochtigen ziet er als volgt uit:

Koeling Numbers.jpg

De koeltedistributie geschiedt via “directe expansie in de ruimte”, kies bij afgifte “expansie via plafond”.

De temperatuurregeling is project afhankelijk, in ons voorbeeld geschiedt dit via een temperatuursensor in het afvoerkanaal van de keuken/woonkamer:

Afgifte Koeling.jpg

Onder “Ventilatoren voor afgifte” is de invoer “geen ventilatoren aanwezig”.

De ventilatieverliezen zijn namelijk al verrekend bij ventilatie en voor de afgifte van de koeling vindt geen extra ventilatie plaats.

U kunt de bovenstaande invulinstructies ook downloaden in PDF formaat via deze link.

U heeft nu de Compact P of Compact S ventilatie warmtepomp correct ingevoerd in UNIEC3.

Wanneer er na het lezen van deze invulinstructie nog vragen zijn kunt u contact opnemen met de afdeling Technical Support van Nilan Netherlands. U kunt uw e-mail sturen naar service@nilannetherlands.nl

De huidige UNIEC3-berekening is geen ontwerp instrument. Om tot een kosten optimaal ontwerp en een adequaat energieconcept van een woning of appartement te komen is naast een BENG-berekening ook een goede transmissieberekening, ook wel warmteverlies berekening noodzakelijk. Wij adviseren om daarvoor de nZEB-tool/PHPP te gebruiken. Met behulp hiervan krijgt u een duidelijk en helder inzicht hoe het gebouw zich energetisch gaat gedragen.

 

De Compact P en Compact S ventilatie warmtepomp heeft geen buitendeel of grondboring nodig. Het systeem met eventueel een vorm van bijverwarming is heel goed toepasbaar in woningen en appartementen met een transmissieverlies van 3,5 kW (pieklast in W/m2 x oppervlakte) of minder. Voor woningen met een hoger transmissieverlies adviseren wij de Compact P GEO (aardwarmte) of de Compact P AIR 9 (lucht water warmtepomp met extern buitendeel).


Hieronder vindt u artikel en een link met een voorbeeld van een nZEB-berekening.

Warmtapwaterbereiding

De gegevens voor warm tapwater vul je in als volgt:

Uniec Warm tapwater berekening.jpg

Bij toepassing van de decentrale warmtepomp-compact toestellen is aanwezigheid van een circulatieleiding onwaarschijnlijk. Dus kun je onder "Distributie" invullen dat er geen aanwezig is, tenzij er in het project wel sprake is van een circulatieleiding.

Distributie.jpg

Bij aanwezigheid van een douchewater-WTW ook deze invullen, anders invoer overslaan.

LET OP:

Volgens NTA 8800 moet de COP in afhankelijkheid van de warmtebehoefte tapwatersysteem worden geïnterpoleerd. In de actuele kwaliteitsverklaring is maar één tappatroon opgenomen. Toepassing van de correctiefactoren uit de aangewezen tabel 13.18 leidt bij deze installatie tot onrealistische resultaten. Een verzoek tot wijziging van de kwaliteitsverklaring is aangevraagd. Een tijdelijke oplossing is om het opwekkingsrendement ηW;gen;prac;si;gi;mi van 2,13 uit de kwaliteitsverklaring aan te houden zonder interpolatie.

Bij “Ventilatoren voor afgifte” “geen ventilatoren aanwezig” aanvinken.

De gegevens over de verwarmingsfunctie worden in de Uniec3-rekensoftware voorlopig ingevuld als volgt:

Ruimteverwarming

UNIEC berekening 1.jpg

Vervolgens voer je de waarde onder “warmtebehoefte verwarmingssysteem” uit de BENG-berekening in via deze Excel interpolatie-tool: Download link Berekening COP. Afhankelijk van de grootte van de woning en het bijpassende ventilatiedebiet (het gemiddelde debiet) kies je één van de invoervelden. In ons voorbeeld betreft het kleine appartementen van 80m2, dus we kiezen het invoerveld “Ventilatiedebiet: 26 dm3/s (94 m3/h)”:

Distributie geen water.jpg
Afgifte UNIEC3.jpg
Warmtebehoefte.jpg

Een tweede opwekker kan eventueel nodig zijn, afhankelijk van de pieklast van de woning/het gebouw. De gegevens zijn derhalve project afhankelijk en slechts ter illustratie:

COP uitkomst.jpg

De COP en de Energiefractie neem je over in de BENG-berekening.

Bij hulpenergie voer je “0” in.

UNIEC berekening 2.jpg
COP berekening 1.jpg