top of page
Ruimte Verwarming
NTA 8800

NTA 8800

Onderstaand vindt u de invulinstructies om de Nilan Compact P (ook de EK) en de Nilan Compact S warmtepomp in te voeren in UNIEC3. Deze BENG-berekening volgens de NTA 8800 is geschikt voor de omgevingsvergunning van woningen en appartementen. Deze onderstaande invulinstructie is met de grootste zorgvuldigheid samengesteld voor berekeningen met het warmtepomp compacttoestel Nilan Compact P of S. De in dit document besproken invoermethode en verstrekte gegevens zijn onder voorbehoud van wijzigingen, er kunnen geen rechten aan worden ontleend. U kunt de meest recente invulinstructies (juli 2022) ook downloaden in PDF formaat via deze link

De Nilan Compact P of S ventilatie warmtepomp voorziet in de functies:

  1. Ruimteverwarming

  2. Warm tapwaterbereiding

  3. Warmteterugwinning uit ventilatielucht

  4. Actieve en passieve ruimtekoeling

NTA8800

Bij verwarming via de ventilatietoevoerlucht kies je " geen watergedragen distributiesysteem'.

Wijzigingen in de energetische prestaties en de ventilatie hebben effect op “warmtebehoefte verwarmingssysteem”. De interpolatie en invoer van de COP en energiefractie moet eventueel worden herhaald en de gegevens aangepast.

De gegevens over de verwarmingsfunctie worden in de Uniec3-rekensoftware voorlopig ingevuld als volgt:

Ruimteverwarming

UNIEC berekening Nilan

Vervolgens voer je de waarde onder “warmtebehoefte verwarmingssysteem” uit de BENG-berekening in via deze Excel interpolatie-tool: Download link Berekening COP. Afhankelijk van de grootte van de woning en het bijpassende ventilatiedebiet (het gemiddelde debiet) kies je één van de invoervelden. In ons voorbeeld betreft het kleine appartementen van 80m2, dus we kiezen het invoerveld “Ventilatiedebiet: 26 dm3/s (94 m3/h)”:

Distributie geen water

Bij “Ventilatoren voor afgifte” “geen ventilatoren aanwezig” aanvinken.

Afgifte Ventilatoren
Warmtebehoefte.
COP uitkomst

De COP en de Energiefractie neem je over in de BENG-berekening.

Bij hulpenergie voer je “0” in.

COP berekening warmtepomp

Een tweede opwekker kan eventueel nodig zijn, afhankelijk van de pieklast van de woning/het gebouw. De gegevens zijn derhalve project afhankelijk en slechts ter illustratie:

UNIEC berekening

Warmtapwaterbereiding

De gegevens voor warm tapwater vul je in als volgt:

Tapwater warmtepomp

Bij toepassing van de decentrale warmtepomp-compact toestellen is aanwezigheid van een circulatieleiding onwaarschijnlijk. Dus kun je onder "Distributie" invullen dat er geen aanwezig is, tenzij er in het project wel sprake is van een circulatieleiding.

circulatieleiding

Bij aanwezigheid van een douchewater-WTW ook deze invullen, anders invoer overslaan.

LET OP:

Volgens NTA 8800 moet de COP in afhankelijkheid van de warmtebehoefte tapwatersysteem worden geïnterpoleerd. In de actuele kwaliteitsverklaring is maar één tappatroon opgenomen. Toepassing van de correctiefactoren uit de aangewezen tabel 13.18 leidt bij deze installatie tot onrealistische resultaten. Een verzoek tot de werkelijke waardes van de kwaliteitsverklaring is aangevraagd. Een tijdelijke oplossing is om het opwekkingsrendement ηW;gen;prac;si;gi;mi van 2,13 uit de kwaliteitsverklaring aan te houden zonder interpolatie. Voor de interpolatie kunt u gebruik maken van deze tool: [downloadlink Tapwater]. Hierin vindt u ook de interpolatie volgens formule 13.154 met twee meetreeksen. Deze is slechts informatief in afwachting op bevestiging van de gebruikte gegevens door BCRG. 

Warmteterugwinning uit ventilatielucht

De informatie over het ventilatiesysteem voer je in als volgt:

warmteterugwinning

De keuze van de systeemvariant is afhankelijk van het toe te passen regelsysteem.

Dit bepaalt ook de correctiefactor voor het regelsysteem fctr.

De waarden voor fctr zijn bij toepassing van;

  • Nilan Compact P of S basis-regeling (4 standen): 1,0

  • Centrale WTW, sturing op toe- of afvoer door CO2-meting in de woonkamer, zonder zonering.   (D.3): 0,8

  • Centrale WTW. CO2-metingen in ten minste de woonkamer en de hoofdslaapkamer, sturing op toe- of afvoer door CO2-metingen in de woonkamer en de hoofdslaapkamer, zonder zonering.         (D.5c): 0,59

In ons voorbeeld zit er een CO2-sensor in de ventilatie afvoerkanalen van de keuken (met overstroom uit de woonkamer) en de hoofd slaapkamer.

CO2 instelling warmtepomp

Het WTW-rendement van de Nilan Compact P, P EK of S is 83%. Ingevoerd ziet het er zo uit:

Warmteterugwinning

Omdat de WTW ook in de zomer in gebruik is, is er sprake van koudeterugwinning

via de WTW. Verder voer je ook de lengte in van het geïsoleerde toevoerkanaal,

in ons voorbeeld is dat 1,5m. Het toevoerkanaal is dus geïsoleerd en ook noodzakelijk om condensvorming te voorkomen.

Koudeterugwinning

Het elektrisch opgenomen vermogen inclusief standby-verbruik, Pnom, van de Nilan Compact P of S is 92,7W.

De reductiefactor voor de lucht debiet regeling fregfan is 0,364.

Ventilatiedebieten

Voor de luchtdichtheidsklasse kanalen voer je A,B,C in.

Distributie en regelingen

NB: Controleer na invoer van het ventilatiegedeelte of dit heeft geleidt tot een andere “warmtebehoefte verwarmingssysteem” in het invoergedeelte voor verwarming. Pas daar eventueel de invoergegevens op aan.

Nilan werkt met een constant-volumeregeling.

Voer hier de geïnstalleerde ventilatiecapaciteit in van de Nilan Compact P/S:

Reductie Fregfan
Ruimtekoeling

De energie-efficiëntie van de koude opwekking bij Nilan moet voorlopig nog forfaitair worden ingevoerd omdat de BENG/NTA8800 software hier nog niet geschikt voor is. De invoer van de actieve koel en functie om te ontvochtigen ziet er als volgt uit:

Warmtepomp koeling

De koeltedistributie geschiedt via “directe expansie in de ruimte”, kies bij afgifte “expansie via plafond”.

De temperatuurregeling is project afhankelijk, in ons voorbeeld geschiedt dit via een temperatuursensor in het afvoerkanaal van de keuken/woonkamer:

Afgifte Koeling

Onder “Ventilatoren voor afgifte” is de invoer “geen ventilatoren aanwezig”.

De ventilatieverliezen zijn namelijk al verrekend bij ventilatie en voor de afgifte van de koeling vindt geen extra ventilatie plaats.

U kunt de bovenstaande invulinstructies ook downloaden in PDF formaat via deze link.

U heeft nu de Compact P, Compact P EK of Compact S ventilatie warmtepomp correct ingevoerd in UNIEC3.

Wanneer er na het lezen van deze invulinstructie nog vragen zijn kunt u contact opnemen met de afdeling Technical Support van Nilan Netherlands. U kunt uw e-mail sturen naar service@nilannetherlands.nl

De huidige UNIEC3-berekening is geen ontwerp instrument. Om tot een kosten optimaal ontwerp en een adequaat energieconcept van een woning of appartement te komen is naast een BENG-berekening ook een goede transmissieberekening, ook wel warmteverlies berekening noodzakelijk. Wij adviseren om daarvoor de nZEB-tool/PHPP te gebruiken. Met behulp hiervan krijgt u een duidelijk en helder inzicht hoe het gebouw zich energetisch gaat gedragen.

 

De Compact P, Compact P EK en Compact S ventilatie warmtepomp heeft geen buitendeel of grondboring nodig. Het systeem met eventueel een vorm van bijverwarming is heel goed toepasbaar in woningen en appartementen met een transmissieverlies van 3,5 kW (pieklast in W/m2 x oppervlakte) of minder. Voor woningen met een hoger transmissieverlies adviseren wij de Compact P GEO (aardwarmte) of de Compact P AIR 9 (lucht water warmtepomp met extern buitendeel).


Hieronder vindt u artikel en een link met een voorbeeld van een nZEB-berekening.

Tapwater
Ruimteverwarming
bottom of page