NTA 8800

Onderstaand vindt u de invulinstructies om de Nilan Compact P en de Nilan Compact S warmtepomp in te voeren in UNIEC3. Deze BENG-berekening volgens de NTA 8800 is geschikt voor de omgevingsvergunning van woningen en appartementen. Deze onderstaande invulinstructie is met de grootste zorgvuldigheid samengesteld voor berekeningen met het warmtepomp compacttoestel Nilan Compact P of S. De in dit document besproken invoermethode en verstrekte gegevens zijn onder voorbehoud van wijzigingen, er kunnen geen rechten aan worden ontleend.

De Nilan Compact P of S ventilatie warmtepomp voorziet in de functies:

  1. Ruimteverwarming

  2. Warm tapwaterbereiding

  3. Warmteterugwinning uit ventilatielucht

  4. Actieve en passieve ruimtekoeling

De gegevens over de verwarmingsfunctie worden in de Uniec3-rekensoftware ingevuld als volgt:

Ruimteverwarming

Distributie geen water.jpg
Afgifte UNIEC3.jpg

Bij “Ventilatoren voor afgifte” “geen ventilatoren aanwezig” aanvinken.

 

Een tweede opwekker kan eventueel nodig zijn, afhankelijk van de pieklast van de woning/het gebouw. De invulgegevens zijn derhalve project afhankelijk en slechts ter illustratie:

UNIEC berekening 2.jpg
UNIEC berekening.jpg

Warmtapwaterbereiding

De gegevens voor warm tapwater vul je in als volgt:

Bij toepassing van de decentrale warmtepomp-compact toestellen is aanwezigheid van een circulatieleiding onwaarschijnlijk. Dus kun je onder "Distributie" invullen dat er geen aanwezig is, tenzij er in het project wel sprake is van een circulatieleiding.

Distributie.jpg

Bij aanwezigheid van een douchewater-WTW ook deze invullen, anders invoer overslaan.

Uniec Warm tapwater berekening.jpg

Warmteterugwinning uit ventilatielucht

De informatie over het ventilatiesysteem voer je in als volgt:

Ventilatie Uniec.jpg

De keuze van de systeemvariant is afhankelijk van het toe te passen regelsysteem.

Dit bepaalt ook de correctiefactor voor het regelsysteem fctr.

De waarden voor fctr zijn bij toepassing van;

  • Nilan Compact P of S basis-regeling (4 standen): 1,0

  • Centrale CO2-sensor: 0,8

  • 2 CO2-sensoren: 0,52

In ons voorbeeld zit er een CO2-sensor in de ventilatie afvoerkanalen van de keuken (met overstroom uit de woonkamer) en de hoofd slaapkamer.

Systeem variant.jpg

Het WTW-rendement van de Nilan Compact P of S is 83%. Ingevoerd ziet het er zo uit:

Warmteterugwinning.jpg

Omdat de WTW ook in de zomer in gebruik is, is er sprake van koudeterugwinning

via de WTW. Verder voer je ook de lengte in van het geïsoleerde toevoerkanaal,

in ons voorbeeld is dat 1,5m. Het toevoerkanaal is dus geïsoleerd en ook noodzakelijk om condensvorming te voorkomen.

Koudeterugwinning.jpg

Het elektrisch opgenomen vermogen inclusief standby-verbruik, Pnom, van de Nilan Compact P of S is 92,7W.

De reductiefactor voor de lucht debiet regeling fregfan is 0,364 * fctrl, in ons geval is dat 0,364 * 0,52 = 0,189. Nilan werkt met een constant-volumeregeling.

De invoer ziet er als volgt uit:

Ventilatoren UNIEC3.jpg
Distributie en regelingen.jpg
Ruimtekoeling

De nominale energie-efficiëntie van de koudeopwekker, EER, is 4,04.

De invoer van de actieve koelfunctie ziet er uit als volgt:

Koeling UNIEC3 NTA8800.jpg
Distributie UNIEC3 NTA8800.jpg

De temperatuurregeling is projectafhankelijk, in ons voorbeeld geschiedt dit via een temperatuursensor in het afvoerkanaal van de keuken/woonkamer:

Afgifte Koeling NTA8800.jpg

Onder “Ventilatoren voor afgifte” is de invoer “geen ventilatoren aanwezig”.

De ventilatieverliezen zijn namelijk al verrekend bij ventilatie en voor de afgifte van de koeling vindt geen extra ventilatie plaats.

U heeft nu de Compact P of Compact S ventilatie warmtepomp correct ingevoerd in UNIEC3.

Wanneer er na het lezen van deze invulinstructie nog vragen zijn kunt u contact opnemen met de afdeling Technical Support van Nilan Netherlands. U kunt uw e-mail sturen naar info@nilannetherlands.nl

De huidige UNIEC3-berekening is geen ontwerp instrument. Om tot een kosten optimaal ontwerp en een adequaat energieconcept van een woning of appartement te komen is naast een BENG-berekening ook een goede transmissieberekening, ook wel warmteverliesberekening noodzakelijk. Wij adviseren om daarvoor de nZEB-tool/PHPP te gebruiken. Met behulp hiervan krijgt u een duidelijk en helder inzicht hoe het gebouw zich energetisch gaat gedragen.

 

De Compact P en Compact S ventilatie warmtepomp heeft geen buitendeel of grondboring nodig. Het systeem met eventueel een vorm van bijverwarming is heel goed toepasbaar in woningen en appartementen met een transmissieverlies van 3 kW of minder. Voor woningen met een hoger transmissieverlies adviseren wij de Compact P GEO (aardwarmte) of de Compact P AIR 9 (lucht water warmtepomp met extern buitendeel).


Hieronder vindt u artikel en een link met een voorbeeld van een nZEB-berekening.