top of page

Nilan Nederland privacy en cookie verklaring

1 januari 2018

Nilan Nederland neemt uw privacy zeer serieus, respecteert deze en zal informatie van de bezoekers van deze website op een veilige manier verwerken en gebruiken. In deze privacy verklaring informeren en leggen wij u uit welke gegevens wij verwerken en gebruiken, en met welk doel wij dat doen. Een zorgvuldige omgang met persoonsgegevens vinden wij van groot belang. Persoonsgegevens worden door ons dan ook zorgvuldig verwerkt en beveiligd. Bij de verwerking van persoonsgegevens houden wij ons uiteraard aan de eisen die de Wet Bescherming Persoonsgegevens (de WPB) stelt. Wij raden u aan om deze privacy verklaring aandachtig door te nemen. Voor vragen kunt u altijd contact opnemen via ons email adres < info@nilannetherlands.nl >.

Wie is Nilan Nederland

Nilan producten worden in Nederland geleverd door Innocentrum-Nilan.

InnoCentrum - Nilan is een handelsnaam van Nietech B.V. en gevestigd aan de Kouwe Hoek 6, 2741 PX te Waddinxveen.

Ons geregistreerde BTW nummer is NL800125174B01.

Innocentrum-Nilan is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer: 08051908.

Verzamelen en gebruik van persoonsgegevens
In veel gevallen verzamelen we persoonsgegevens rechtstreeks bij u. We vragen u om uw persoonsgegevens (waaronder contactgegevens en relatiegegevens) als u met ons communiceert, zoals bij het invullen van het contactformulier, bij het inschrijven voor een nieuwsbrief of voor de levering van een dienst of product. Ook kunnen wij indien nodig gegevens en info verzamelen middels een door u of uw bedrijf gepubliceerde webpagina. Deze persoonsgegevens worden gebruikt om te kunnen reageren op het door u ingestuurde contactformulier of om u periodiek onze nieuwsbrief over duurzame producten toe te zenden. Iedere nieuwsbrief bevat een link waarmee u zich kunt afmelden. Wanneer u zich uitschrijft voor de nieuwsbrief worden uw gegevens na maximaal 2 weken verwijderd. Hieronder vind u een overzicht gegroepeerd naar type gegevensstroom.

Dienstverlening, klantenbeheer en financiële administratie

 • Doeleinde: CRM (Customer Relation Management)

 • Gegevens: Naam, eMail, Bestel historie, Telefoonnummer

 • Grondslag: Gerechtvaardigd belang

 • Betrokken belang: Commercieel belang

 • Bewaartermijn: Maximaal 7 jaar

Marketing

 • Doeleinde: Direct marketing

 • Gegevens: NAW gegevens, eMail, Bestel historie, Telefoonnummer en Interesse gebied

 • Grondslag: Gerechtvaardigd belang

 • Betrokken belang: Commercieel belang

 • Bewaartermijn: Maximaal 7 jaar

 • Doeleinde: Informatieve nieuwsbrief

Wat zijn uw rechten
Onder de Europese Algemene Verordening bescherming van gegevens heeft u een aantal rechten met betrekking tot uw gegevens en de verwerking ervan. U heeft het recht om de opgeslagen persoonsgegevens in te zien in een gangbaar en digitaal formaat zoals die zijn vastgelegd door Nilan Nederland. U heeft ook het recht om ze te corrigeren, te verbeteren of aanvullen, te laten verwijderen, te laten transporteren naar een ander bedrijf dat uw gegevens nodig heeft, te minimaliseren tot alleen de gegevens die nodig zijn en u heeft het recht om bezwaar te maken tegen het opslaan van de gegevens. Nilan Nederland heeft echter geen invloed op het gebruik van gegevens door sociale mediakanalen. Wanneer u gebruik wilt maken van één van de rechten die hiervoor genoemd zijn of een vraag hierover hebt, neem dan contact op via onze email

< info@nilannetherlands.nl >. Om misbruik hierin te voorkomen kunnen wij u daarbij vragen om u te identificeren.

Nilan ventilatie warmtepomp

Ontvangers van persoonsgegevens

Met CRM bedrijven die in de cloud uw gegevens verwerken in haar opdracht, heeft Nilan Netherlands een verwerkers overeenkomst afgesloten op hetzelfde hoge niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens, zoals Nilan Netherlands dat zelf doet. Nilan Netherlands blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Cookies

Wat zijn cookies en hoe worden ze gebruikt door Nilan Netherlands. Nilan Netherlands maakt op deze website gebruik van cookies. Een cookie is een eenvoudig klein stukje tekst dat een website via de browser opslaat. In een cookie zit informatie opgeslagen die uw systeem niet kan beschadigen. Nilan Netherlands gebruikt cookies om de website beter te laten functioneren en om het gebruik van de website makkelijker en sneller te maken. Via onze website worden ook cookies geplaatst door Google, als deel van de zogenaamde ‘Analytici-Dienst’. Wij gebruiken deze dienst om bezoekersgedrag bij te houden en om rapportages te krijgen over hoe bezoekers onze pagina’s gebruiken. Op basis daarvan kunnen we de website vervolgens verbeteren. Het gaat hier dus niet om het onthouden van persoonsgegevens, maar om het bijhouden van uw handelingen op de website. Google geeft in haar privacy verklaring aan wat ze via de cookies met uw gegevens doen.

Social media cookies

Op de website van Nilan Netherlands vindt u social buttons (zoals Facebook) waarmee u onze berichten of webpagina’s kunt promoten op social media. Deze buttons werken via stukjes code die van de social media platformen zelf afkomstig zijn. Via deze code worden cookies geplaatst. Nilan Netherlands heeft daar geen invloed op. De social media platformen geven in hun privacyverklaring aan wat ze via de cookies met uw gegevens doen. Nilan Netherlands maakt voornamelijk gebruik van Facebook en YouTube.

Wijzigingen privacy verklaring

Wij behouden ons ten allen tijde het recht voor om het privacy beleid te wijzigen. Op deze pagina vindt u echter altijd de meest recente versie. Wij adviseren u daarom om regelmatig ons privacy verklaring op deze website na te lezen op eventuele wijzigingen.

Klachten en vragen

Mocht u nog vragen hebben over onze privacy verklaring en de wijze waarop Nilan Netherlands uw gegevens gebruikt, dan kunt u een email sturen naar < info@nilannetherlands.nl >. Ook indien u een klacht hebt over de manier waarop wij uw gegevens verwerken, kunt u hiervoor een email sturen. Daarnaast kunt u ook nog contact opnemen met de bevoegde nationale toezichthouder op het gebied van privacy bescherming. In Nederland is dit de Autoriteit Persoonsgegevens aan de Bezuidenhoutseweg 30, 2594 AV te Den Haag.

Ga naar onze SiteMap voor een overzicht van alle pagina's.

Leveringen, prijsopgaven en transacties geschieden volgens onze algemene voorwaarden, gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel onder Nietech B.V.

bottom of page