top of page
Subsidies
Subsidie warmtepomp

Subsidie warmtepomp in 2024

De ISDE-subsidieregeling vanuit de RVO is het meest bekende financiële stimuleringsinstrument voor duurzame verwarmingstechnieken zoals warmtepompen. Ook de komende jaren worden de bedragen voor subsidie en het het budget voor de populaire regeling fors naar boven opgeschroefd. In 2022 is voor investeringen in onder andere isolatiemaatregelen en een warmtepomp in totaal 228 miljoen euro subsidie beschikbaar. Eerder nog had het ministerie van Economische Zaken en Klimaat in november 2019 op basis van een door SEO Economisch Onderzoek onderzoek besloten dat het effectiever is om het budget van de ISDE subsidies geheel in te zetten voor de verduurzaming van bestaande woningen en andere gebouwen. Daarom zal de ISDE met ingang van 1 januari 2020 niet langer open staan voor investeringen in woningen waarvoor de aanvraag van de omgevingsvergunning op of na 1 juli 2018 is ingediend. Wel komt u nog in aanmerking voor subsidie voor een warmtepomp waarbij de omgevingsvergunning op of na 1 juli 2018 is afgeven en er een aankoop verplichting is voor 1 januari 2020 met betrekking tot de warmtepomp. Als u dus een getekende opdracht of orderbevestiging heeft voor deze datum en installeert u de warmtepomp voor 31 december 2020 dan kunt u binnen 12 maanden na de installatie nog subsidie aanvragen in 2020. Aangeschaft betekent hier dus de verplichting tot koop van de warmtepomp en nog niet de betaling ervan. Voor de verschillende Nilan Compact P ventilatie warmtepompen zijn de subsidies ook van toepassing voor bestaande woningen en andere gebouwen. De subsidies warmtepomp in 2022 voor renovaties  zijn respectievelijk euro 500 voor de basis Compact P met de meldcode KA11822. Euro 650 is van toepassing voor de Nilan Compact S met meldcode 11826. Voor de Compact P AIR 9 krijgt u een bedrag van Euro 2.300 terug van de Nederlandse overheid met de meldcodes KA11822 en KA11825. Het hoogste subsidiebedrag is van toepassing voor de Compact P GEO die gebruikt maakt van aardwarmte, voor de modellen GEO 3 kW, 6 kW en de 9 KiloWatt uitvoering krijgt u zelfs Euro 3.300 terug met de meldcodes KA11822, KA11823, KA11824 en KA14770.

Subsidie 2024

SUBSIDIE

Subsidie Nilan warmtepomp

Veel particulieren en organisaties laten geld liggen doordat subsidie mogelijkheden niet volledig benut worden. Investeren in milieuvriendelijke innovaties komen vaak in aanmerking voor een milieu en energie subsidie. Zo zijn er meerdere subsidies voor milieu en energie innovaties. Voor veel van onze duurzame producten kunt u dus een subsidie ontvangen. Bijvoorbeeld de EIA subsidie voor bedrijven (Energie Investering Aftrek) waarmee u 55,5% van de investeringskosten kan aftrekken van de fiscale winst boven op uw normale afschrijving. De investeringsaftrek (EIA) is een fiscale regeling waarmee de overheid u ondersteunt bij investeringen in energiebesparende bedrijfsmiddelen en duurzame energie. Wanneer u gebruik maakt van EIA heeft u als ondernemer dubbel voordeel: uw energiekosten gaan omlaag én u betaalt minder belasting.

INVESTERINGSAFTREK

Groene energie subsidie

Voor het opwekken van energie worden nu vaak fossiele brandstoffen gebruikt. Dit veroorzaakt CO2- en andere emissies die bijdragen aan het klimaatprobleem. Bovendien is de voorraad fossiele brandstoffen eindig. De overheid stimuleert daarom een duurzame energiehuishouding zodat we ook op de lange termijn over schone, groene en betaalbare energie beschikken. Het belastingvoordeel dat u via EIA verkrijgt, zorgt ervoor dat u gemakkelijker kunt investeren in duurzame en energiebesparende bedrijfsmiddelen en duurzame energie. Daardoor betaalt u minder inkomsten belasting of vennootschapsbelasting. Bedrijfsmiddelen die in aanmerking komen voor EIA voldoen aan energieprestatie-eisen en bevorderen doelmatig gebruik van energie. In de brochure Energielijst 2017 staan alle bedrijfsmiddelen die in aanmerking komen voor EIA.

SUBSIDIE WARMTEPOMP

Subsidie warmtepomp

De brochure Energielijst 2019 is gebaseerd op de wettelijke bepalingen van de Uitvoeringsregeling Energie investeringsaftrek 2001 die is gepubliceerd in de Staatscourant en te vinden via www.wetten.nl. Naast een lijst met energiebesparende technieken bevat de brochure Energielijst 2019 informatie over de werking van de regeling. U kunt de Energielijst 2022 raadplegen op www.rvo.nl.  Op deze website vindt u ook de officiële publicatie, het digitale formulier, een zoekfunctie voor de Energielijst, voorbeeldprojecten, nieuwsberichten en het jaarverslag. Het aanvragen van subsidies is vaak een tijdrovende en ingewikkelde zaak. Om u als particulier of organisatie hierbij te ondersteunen hebben wij een samenwerking met Simpel Subsidie en kunt u online bij deze organisatie terecht voor geheel vrijblijvend subsidieadvies.

DUURZAME ENERGIE

Biosbased bouwen

Onder duurzame energie verstaan we energie waarover wij als maatschappij onbeperkt over kunnen beschikken. Daarnaast is het toepassen en gebruik van deze duurzame niet schadelijk voor ons milieu en zijn ook de kwaliteit van leven voor toekomstige generaties gewaarborgd. Het grootste deel van alle duurzame energie wordt door middel van waterkracht opgewekt. In waterkrachtcentrales wordt door stromend of vallend water een turbine in gang gezet. In Nederland zijn nu tal van projecten gaande die bijdragen aan de productie van duurzame energie. Met name windmolens en grootschalige aanleg van zonneparken is in opkomst.

GROENE STROOM

Groene stroom

Vormen van duurzame energie zijn bijvoorbeeld energie van onze zon, windenergie en aardwarmte. Door middel van en met behulp van deze energie kunt u daadwerkelijk bijdragen aan de vergroening van de energie productie en CO2 reductie. Goede voorbeelden hiervan zijn groene stroom uit Nederlandse wind en zonneparken, Biomassa uit afvalstromen, of door groene stroom te kopen bij een bedrijf dat investeert in de duurzame opwekking van groene energie.​ Bij groene energie leverancier Van de bron uit Amsterdam heeft u duurzame en groene zon en wind energie van Nederlandse bodem.

BTW ZONNEPANELEN

Subsidie zonnepanelen

Indien u als particulier zonnepanelen aanschaft en daardoor stroom levert aan uw energieleverancier, bent u ondernemer voor de btw. U kunt dan de BTW terug ontvangen van uw investering in zonnepanelen. Het gaat hierbij om 21% BTW over het materiaal en de installatiekosten. U moet wel BTW betalen over de opgewekte stroom. Echter, de BTW over de opgewekte stroom is een heel laag bedrag zodat u hiermee onder de kleine ondernemers regeling valt. Deze BTW hoeft u dan in de opvolgende jaren niet te betalen, mits u de correcte weg volgt. Veel informatie over subsidies kunt u ook vinden op de website van de RVO.

bottom of page