Aardwarmte

 
 

AARDWARMTE

Aardwarmte en ook koeling via onze aarde vormen een belangrijk potentieel voor de verduurzaming van de energie voorziening in Nederland. Warmte uit de aardbodem en het bodemwater is een duurzame vorm van energie. Aardwarmte of geothermie is afkomstig van de Griekse woorden geo (aarde) en thermos (warmte). Met behulp van aardwarmte kan energie worden gewonnen door gebruik te maken van het temperatuurverschil tussen het aardoppervlak en dieper in de aarde gelegen warmte voorraden. Het is dus eigenlijk warmtewinning door het onttrekken van aardwarmte uit de bodem. Op deze manier beschikt u over  milieuvriendelijke en gratis energie die ook geen gebruik meer maakt van fossiele en vervuilende brandstoffen! In de zomer werkt het systeem omgekeerd en zal het water met een temperatuur van ongeveer 12 graden zorgen voor extra koeling in de woning, dit ook nog in combinatie met koeling via de ventilatie door de Compact P.

WINTER EN ZOMER

In combinatie met een Nilan Compact P Geo Thermische warmtepomp op aardwarmte kunt u uw huis verwarmen en koelen met duurzame energie uit de aarde. Water met een constante temperatuur van ongeveer 12 graden wordt opgepompt uit dieper gelegen aardlagen (in de praktijk situeert de boring zich tussen 60 en 150 m diepte) en door de Nilan warmtepomp zodanig gebruikt dat de warmte geschikt is voor verwarming in koudere periodes maar ook voor condens vrije en passieve koeling van de vloer in de zomer. Op deze manier ontlast aardwarmte het milieu en zorgt het voor een verbetering van de omgeving waarin we leven. Het ventilatie gedeelte van de Nilan warmtepomp zorgt tevens voor voldoende warm tap water in uw woning. Dit is een unieke eigenschap van het Nilan systeem omdat op deze manier de energie nodig voor het warme water niet onttrokken wordt uit de aarde en u hierdoor nog minder energie nodig heeft. 

NILAN WARMTEPOMP

Door het gebruik van aardwarmte zijn geen fossiele brandstoffen meer nodig, zodoende wordt de uitstoot van CO2 en andere schadelijke afvalgassen gereduceerd. Aardwarmte is op deze manier een duurzame vorm van energie. Een ander milieuvoordeel is dat aardwarmte en bodemwarmte nooit op raken. Er gaat geen water verloren omdat telkens hetzelfde water met een milieu vriendelijke koelvloeistof in een gesloten circuit via een ondergrondse U lus en daarna door de warmtepomp wordt rondgestuurd door uw vloer verwarming. Aardwarmte met een Nilan Geo Thermische warmtepomp is een duurzaam en betaalbaar ecologische totaal oplossing voor de volledige energiebehoefte in uw woning. Het unieke van het Nilan Compact P systeem is zonder meer dat uw warm water wordt gemaakt met de ventilatie unit in het systeem. Hierdoor wordt de levensduur van uw investering aanzienlijk verlengd en heeft u elke maand ook minder energie kosten.

Nilan Nederland

Oude Apeldoornseweg 41

7333 NR Apeldoorn

+31 555 690 227

info@nilannetherlands.nl

Facebook

0