top of page
Energieneutraal
Aardwarmte

Aardwarmte

Compact P Geo

AARDWARMTE

Energieneutraal met een ventilatie warmtepomp

Aardwarmte en ook koeling via onze aarde vormen een belangrijk potentieel voor de verduurzaming van de energie voorziening in Nederland. Warmte uit de aardbodem en het bodemwater is een duurzame vorm van gratis energie. Aardwarmte of geothermie is afkomstig van de Griekse woorden geo (aarde) en thermos (warmte). Met behulp van aardwarmte kan energie worden gewonnen door gebruik te maken van het temperatuurverschil tussen het aardoppervlak en dieper in de aarde gelegen warmte voorraden. Het is dus eigenlijk warmtewinning door het onttrekken van aardwarmte uit de bodem. Op deze manier beschikt u over  milieuvriendelijke en gratis energie die ook geen gebruik meer maakt van fossiele en vervuilende brandstoffen! In de zomer werkt het systeem omgekeerd en zal het water met een temperatuur van ongeveer 12 graden zorgen voor extra koeling in de woning, dit ook nog in combinatie met koeling via de ventilatielucht door de innovatie Nilan Compact P ventilatie warmtepomp met ingebouwde balansventilatie.

WINTER EN ZOMER

Aardwarmte met Nilan Compact P GEO

In combinatie met een Nilan Compact P geothermische ventilatie warmtepomp op aardwarmte kunt u uw huis verwarmen en koelen met duurzame energie uit de aarde. Water met een constante temperatuur van ongeveer 12 graden wordt opgepompt uit dieper gelegen aardlagen (in de praktijk situeert de boring zich tussen 60 en 150 meter diepte) en door de Nilan warmtepomp zodanig gebruikt dat de warmte geschikt is voor verwarming in koudere periodes maar ook voor condensvrije en passieve koeling van de vloer in de zomer. Op deze manier ontlast aardwarmte het milieu en zorgt het voor een verbetering van de omgeving waarin we leven. Het ventilatie warmtepomp gedeelte van de Nilan Compact P zorgt tevens voor voldoende warm tapwater in uw woning. Dit is een unieke eigenschap van het Nilan ventilatie warmtepomp systeem omdat op deze manier de energie nodig voor het warme water niet onttrokken wordt uit de aarde en u hierdoor nog minder energie nodig heeft voor het verwarmen en koelen van de woning.

VENTILATIE WARMTEPOMP

Ventilatie warmtepomp

Door het gebruik van aardwarmte zijn geen fossiele brandstoffen meer nodig, zodoende wordt de uitstoot van CO2 en vele andere schadelijke en bovendien fossiele  afvalgassen gereduceerd. Aardwarmte is op deze manier een duurzame vorm van energie. Een ander milieuvoordeel is dat aardwarmte en bodemwarmte nooit op raken. Er gaat geen water verloren omdat telkens hetzelfde water in een ondergrondse U lus, gevuld met een milieuvriendelijke koelvloeistof in een gesloten circuit door de warmtepomp wordt rondgestuurd door uw vloer verwarming. Aardwarmte met een Nilan geothermische ventilatie warmtepomp is een duurzaam en betaalbaar ecologische totaaloplossing voor de volledige energiebehoefte in uw woning. Uniek aan het Nilan Compact P GEO ventilatie warmtepomp systeem is zonder meer dat uw warm water wordt gemaakt met de ingebouwde ventilatie warmtepomp boiler. Hierdoor wordt de levensduur van uw duurzame oplossing  aanzienlijk verlengd en heeft u elke maand ook minder energie kosten en een hoger comfort in de woning.

VERMOGEN 3, 6 en 9kW

Compact P aardwarmte

De aardwarmte systemen van Nilan zijn verkrijgbaar in een 3, 6 of 9kW uitvoering. Uitgangspunt bij deze GEO thermische en ventilatie warmtepomp is de standaard aanwezige en geïntegreerde balansventilatie (WTW) met actieve koeling. Hierdoor komt er nog een extra vermogen bij van 1,3 kW voor de ruimte verwarming via de lucht en ongeveer 1,6 kW voor actieve ruimte koeling via het ventilatie gedeelte. Alle Nilan warmtepompen zijn verder voorzien van een geïntegreerde warm waterboiler van 180 liter. Het water in deze boiler wordt door het ventilatie gedeelte continu op een temperatuur van ongeveer 55 graden gehouden. Hiermee leveren de warmtepompen een comfortabele en voldoende warmwater voorziening, goed voor ongeveer 300 liter warm water om dagelijks te gebruiken. Het systeem neemt slechts 0,54m2 vierkante meter ruimte in beslag. U kunt hierdoor al vele duizenden euro’s besparen door uw kostbare technische ruimte compacter te maken of zelfs helemaal laten te vervallen.

SMART GRID READY

domotica warmtepomp

De Compact P GEO modellen van Nilan zijn intelligente en modulerende water/water warmtepompen met geïntegreerde passieve koeling, een geïntegreerde boiler en geïntegreerde balansventilatie met actieve koeling. Alle modellen met toonaangevende inverter techniek zorgen voor een optimale besparing door hun efficiënte en innovatieve werking. Het systeem past zich gedurende het gehele jaar automatisch aan de behoefte voor verwarming en de behoefte voor koeling. Met behulp van een gebruiksvriendelijk touchscreen en geïntegreerde draadloze en slimme technologie regelt het systeem automatisch het meest comfortabele binnenklimaat. Bediening en controle via een applicatie op een smartphone of tablet. De Nilan aardwarmte systemen zijn standaard al voorzien van Smart Grid Ready intelligentie en hierdoor al geschikt voor vraag en aanbod zodra de energiemaatschappijen in Nederland  deze voorziening gaan aanbieden op de markt. Een kostenbesparing ligt dan in het vooruitzicht.

MAXIMAAL COMFORT

Comfort warmte

Bij de Nilan Compact P GEO wordt ook actief gekoeld met de geïntegreerde balansventilatie, hierdoor zal de relatieve luchtvochtigheid niet stijgen in de woning en op een optimaal niveau worden gehouden. Dat komt omdat de warmtepomp bij het ventilatie gedeelte koelt met lage temperaturen in de warmtewisselaar van rond de 8 tot 10 graden. Deze veel betere manier van koelen zorgt er zo voor dat veel vocht condenseert en automatisch wordt afgevoerd. De energie (vochtige en klamme warmte) hieruit komt dus niet in de woning zoals bij andere systemen en wordt door de Compact P weer gebruikt om op een duurzame en ‘gratis’ manier warm water te maken. Zo kan wel 10 graden ruimte koeling ontstaan tijdens warme dagen en dan ook nog eens met een goede luchtvochtigheid. Omdat de Nilan naast de passieve vloerkoeling dus ook actief kan koelen met het ventilatie gedeelte ontstaat hierdoor gewoon het beste binnenklimaat in uw woning met maximaal comfort tegen lage energie kosten.

Woning met aardwarmte

HORIZONTALE BRON

Captatienet lus

Omdat bij de Nilan Compact P GEO het warme water wordt gemaakt met de ingebouwde ventilatie warmtepomp is ook geothermische captatie (horizontale warmtebron) een uiterst geschikte energiebron. Hierbij zal dus een gedeelte van uw tuin of land dienen als warmtebron. Een horizontaal captatienet is een soort van buizen netwerk dat in uw tuin of land ingegraven wordt op een diepte van gemiddeld 1 tot 2 meter. Net zoals bij een diepteboring stroomt ook door dit gesloten netwerk van slangen een milieuvriendelijke koelvloeistof (een mengsel van antivries en water). Deze vloeistof zal de warmte of koelte onttrekken uit de grond wat door de Compact P weer wordt gebruikt om de woning te verwarmen in de winter en te koelen in de zomer. Zonnestraling en regen zullen de capaciteit van de grond als energiebron in stand houden. De grootte van het horizontale captatienet is afhankelijk van factoren zoals de samenstelling van de grond en het vochtgehalte in de grond. Het energetisch vermogen van een droge zanderige bodem is 10 tot 15 Watt per vierkante meter. Voor een vochtige zanderige bodem is dat 15 tot 20 W/m2.

Geothermie
KLEINE OPPERVLAKTE
Horizontale bron

Een bodem met droge leem 20 tot 25 W/m2, een vochtige en leemachtige bodem 25 tot 30 W/m2 en een bodem met grondwater is 30 tot 35 Watt per vierkante meter. Hoe natter de bodem hoe beter het is om als horizontale bron te fungeren. Ook het vermogen van de warmtepomp moet in ogenschouw worden genomen. Een nadeel van een standaard captatienet is de oppervlakte die nodig is, om bijvoorbeeld een woning van 150m2 te verwarmen is gemiddeld al gauw ruim 200 vierkante meter aan oppervlakte nodig. Omdat de Nilan Compact P tot de meest efficiënte geothermische warmtepompen behoort en daarnaast de horizontale bron niet wordt gebruikt voor het produceren van warm water kunnen we mede daarom met een compact captatienet gaan werken. Hierbij wordt op een kleine oppervlakte en op een minimale diepte toch een optimaal rendement behaalt dankzij de efficiëntie en combinatie van de Compact P en de lussen van de Sunliber captatie oplossing. Zo kan met een oppervlakte van 14m2 en op een diepte van 2 meter al worden voorzien in een bron met een vermogen van 3 kW aan verwarming en 2 kW aan koeling. 

Captatienet oplossing
SUNLIBER CAPTATIE
Aardwarmte

De sunliber oplossing is net als bij een standaard captatienet een gesloten systeem van buizen dat op een diepte van 2 meter en met een oppervlakte van 4 bij 1,6 meter meer dan 1,5 kW aan warmte en 1 kW aan koeling kan opwekken. Het grote verschil is dat de Sunliber oplossing gebruik maakt van gepatenteerde lussen die in een 8-vorm worden geplaatst en een lengte hebben van 100 meter. De lussen zijn onderling perfect aan elkaar te koppelen. Zo heeft u dus slechts een beperkte oppervlakte nodig die als horizontale bron perfect toegepast kan worden in combinatie met een Compact P GEO thermische warmtepomp. Op deze manier is de Sunliber captatie toepassing een goed alternatief voor de altijd duurdere diepteboring en natuurlijk altijd toepasbaar in met name waterrijke  gebieden in Nederland waar geen diepteboring is toegestaan. Op deze duurzame en innovatieve wijze zorgt centrale verwarming en koeling in combinatie met de geïntegreerde balansventilatie voor veel extra comfort en toch veel lagere energiekosten. De onderstaande en ook bovenstaande foto's tonen het principe.

Captatienet collector
Horizontale bron warmtepomp
Woning aardwarmte warmtepomp
bottom of page