top of page
Nilan
TopPage

Mechanische ventilatie

Warmtepomp appartementen

Mechanische ventilatie

Mechanische ventilatie

Nilan heeft een ruim aanbod aan mechanische ventilatie systemen met warmteterugwinning, al dan wel of niet voorzien van een warmtepomp, tot alles in één oplossingen met geïntegreerde balansventilatie zoals de Compact P en Compact S. De systemen van Nilan worden gebruikt in zowel de nieuwbouw als in de bestaande bouw (renovatie) en met verschillende luchtcapaciteiten, tot een maximum van 1000m3/h. Ventilatie met warmteterugwinning, ook wel mechanische balansventilatie met  warmteterugwinning genoemd, is een ventilatiesysteem met energie terugwinning dat werkt tussen twee bronnen bij verschillende temperaturen. Warmteterugwinning is een methode die steeds vaker wordt gebruikt om de behoefte van verwarming en koeling van gebouwen te verminderen. Hierdoor dragen we bij aan de vermindering van het gebruik van energie en zorgen voor minder uitstoot van CO2.

WTW Unit

WTW Unit

De nieuwste technieken maken het mogelijk de units toe te passen in combinatie met diverse gebruiksvriendelijke bedieningen of via een applicatie op uw smartphone of tablet. Een balans of mechanisch ventilatie systeem werkt onafhankelijk van de centrale verwarming in uw woning en kan dankzij de warmteterugwinning (WTW) functie een grote besparing op uw energierekening opleveren. Mechanische ventilatie met warmteterugwinning kan tot 90% van de normaal verloren warmte terugwinnen, afhankelijk van de unit en de toepassing. Mechanische ventilatie zorgt ervoor om condensatie en schimmel in een gebouw te elimineren door een woning constant en 24 uur per dag te ventileren. Dit is niet alleen goed voor het gebouw maar ook voor onze eigen gezondheid en welzijn. Per slot van rekening brengen we heel veel tijd door in onze eigen woning.

Balans ventilatie

Balans ventilatie

Door condensatie te elimineren, elimineert het ook het risico van schade aan de structuur van een gebouw en stopt het de opbouw van schimmel en vocht. Balans of mechanische ventilatie systemen zijn geschikt voor kleine residentiële producten tot grote commerciële projecten. Ook voor grote kantoren, scholen, ziekenhuizen (Cleanroom technologie) heeft Nilan ventilatie systemen in haar assortiment, tot een luchtcapaciteit en debiet van 45.000m3/h. Balansventilatie of mechanische ventilatie met warmteterugwinning (energie terugwinning) zorgt voor verse gefilterde lucht in een gebouw terwijl het grootste deel van de energie wordt vastgehouden die al is gebruikt bij het verwarmen van hetzelfde gebouw. Ventilatie met warmteterugwinning is de oplossing voor de ventilatiebehoefte en centrale verwarming van energiezuinige gebouwen.

Ventilatie warmtepomp

Ventilatie warmtepomp

Mechanische balans ventilatie met warmteterugwinning, balans WTW unit, warmteterugwinning ventilatie (WTW) of comfort ventilatie zijn allemaal namen voor hetzelfde proces. Een goed in een woning gemonteerd ventilatiesysteem met warmteterugwinning zorgt voor een constante toevoer van verse gefilterde lucht en afvoer van vervuilde lucht, waardoor de luchtkwaliteit op peil blijft en de bewoner in een gezonde woning verblijft. Voor de bewoner werkt het systeem onopgemerkt op de achtergrond. Bij ventilatie met warmteterugwinning (WTW ventilatie) wordt dus evenveel verse lucht toegevoerd als gebruikte en vervuilde lucht afgevoerd. Beide luchtstromen zijn dus in balans. Het systeem haalt zoveel mogelijk warmte uit de lucht die uit uw woning wordt afgevoerd. Een ventilatie warmtepomp zoals de Nilan Compact P of de Nilan Compact S zijn alles in één oplossingen waarbij de systemen als een volledige oplossing voor ventilatie en centrale verwarming kunnen dienen in woningen en appartementen.

Centrale verwarming
Actieve koeling

Met de warmte uit de afgevoerde lucht wordt de verse lucht van buiten naar binnen weer verwarmd zonder dat de luchtstromen elkaar raken. Vandaar dat ook wel de naam kruisstroom wisselaar wordt gebruikt in een mechanisch ventilatie systeem. Mechanische ventilatie werkt heel eenvoudig door de lucht uit de verontreinigde bronnen te halen, zoals de keuken, badkamer, toiletten, technische ruimtes en bijkeukens en verse en schone luchttoevoer naar de verblijfsruimtes, zoals de slaapkamers, woonkamers, studeerkamers en kantoor te brengen. De afgezogen lucht wordt via een centrale warmtewisselaar aangezogen en de warmte wordt teruggewonnen en opnieuw afgegeven aan de toevoerlucht van buiten. Ook zitten er filters in het systeem. Op deze manier dragen we op een zeer energiezuinige manier bij om onze centrale verwarming in de woning te verarmen en te koelen. We helpen zo mee om de klimaatdoelstellingen te bereiken en een beter wereld met minder CO2 uitstoot te bevorderen.

Ventilatie
Ventilatie

Gewone filters (G4) of fijnstof filters (F7), ook wel pollen filters genoemd zijn noodzakelijk om vervuiling van mechanische onderdelen van van het systeem zoals de ventilatoren en ook de verontreiniging van de luchtkanalen in de woning tegen te gaan. Vuile luchtkanalen zijn vaak een broeiplaats voor schimmels en bacteriën en zorgen voor een ongezond binnenklimaat. Met behulp van filters kan deze vervuiling voorkomen worden en heeft u een gezonder en betere leefomgeving in de woning. Mechanische ventilatie met warmteterugwinning valt onder systeem D van het bouwbesluit. Mechanische ventilatie vereisen dat kanalen (liefst geïsoleerd) door het gebouw worden geleid en de routering en de dimensionering is belangrijk, zowel vanuit het oogpunt van het gebouw als vanuit het oogpunt van de efficiëntie en het geluid van het ventilatiesysteem. Een goed ventilatie zoals van Nilan heeft voldoende vermogen en maakt geen geluid wat hinderlijk is voor de bewoners. Meer info over WTW Filters. 

bottom of page