top of page

Energiezuinige woningen

Bijgewerkt op: 10 feb. 2022

In opdracht van Wetland Wonen heeft Knol Bouw uit Hasselt de opdracht gekregen voor de nieuwbouw van acht sociale en energiezuinige huurwoningen in het hart van Scheerwolde. De woningen worden gebouwd op de locatie van de voormalige Brinkschool waar ook nog drie verouderde woningen aan de Brink stonden.

Energiezuinige woningen Wetland Wonen
Op 26 april 2021 is het bouwbord geplaatst - Fotograaf Wilbert Bijzitter

Samen met Jarno Vaartjes (midden) van Plaatselijk Belang Scheerwolde tekenden destijds wethouder Marcel Scheringa (links) van de gemeente Steenwijkerland en Marcel Timmerman (rechts), directeur-bestuurder van Wetland Wonen als aftrap van de nieuwbouw overeenkomst. Op de achtergrond staat het bouwteam van de betrokken partijen.


Scheerwolde is een klein dorp in de streek Kop van Overijssel, gemeente Steenwijkerland. Scheerwolde ligt ook midden in Nationaal Park de Weerribben-Wieden. Dit nationale park is één van de meest bijzondere en waterrijke gebieden in Nederland en ook het grootste laagveen en moeras gebied van Noordwest-Europa.

Nationaal park de Weerribben
De Weerribben in de kop van Overijssel

Het park is met ruim 10.000 hectare een gebied met een labyrint van meertjes, slootjes en plassen. Veel moerasbossen en uitgestrekte rietpercelen met bloemrijke hooilanden wisselen de vele waterrijke gebieden af.


Sociale woningbouw

Het plan omvat in totaal 8 woningen, waarvan vier woningen geschikt voor senioren en vier gezinswoningen. De werkzaamheden voor de bouw zijn gestart medio juni 2021. Het ontwerp van deze woningen is gedaan door B+O Architectuur en Stedenbouw uit Meppel. Volgens B+O is het een stevig gebouw met een bouwstijl uit de vijftiger jaren. Kenmerkend in het project is de poort naar het achterplein van de woningen.


Locatie Scheerwolde
Overzicht over de project locatie

De woningen worden natuurlijk gasloos gebouwd en worden voorzien van zonnepanelen voor het opwekken van energie. Door de lage energiekosten zullen de maandlasten meevallen voor de toekomstige bewoners. De woningen hebben een economisch en energetisch ontwerp. Dantuma-Wegkamp uit Meppel heeft een belangrijke rol gespeeld bij de energie efficiënte van de woningen. Het uitgangspunt was gericht op een optimaal zomer en winter comfort en optimaal binnenklimaat. De warmteverliezen zijn door het toepassen van voldoende isolatie in de gebouw schil zo beperkt dat er slechts een kleine energievraag voor verwarming en koeling nodig is.

Nieuwbouw Scheerwolde Overijssel
Nieuwbouw Scheerwolde Overijssel

Hierdoor zijn de isolatie waardes hoger dan in het bouwbesluit zijn vastgelegd wat resulteert in woningen die energiezuinig zijn en over meer comfort voor de bewoner beschikken. Met een goede bouwkundige schil en eenvoudige installaties, worden nieuw te bouwen woningen en appartementen comfortabel om in te leven en is het energieverbruik zeer laag. Hoe minder energie benodigd is, des te minder er ook opgewekt dient te worden.

Bouw voortgang Scheerwolde
De oplevering van de woningen medio februari 2022

Ventilatie warmtepomp

Doordat de woningen weinig energie nodig hebben worden ze ook uitgerust met een Nilan Compact P ventilatie warmtepomp. Systemen zoals de Compact P functioneren prima in goed geïsoleerde woningen en appartementen waarbij installatietechnisch een goede en meest kosteneffectieve oplossing is. Ook de opdrachtgever heeft baat bij zo laag mogelijke energiekosten om de investering goed tot zijn recht te laten komen in de Total Cost of Ownership (TCO). De Nilan Compact P is dan een logische keuze als klimaatsysteem.


nZEB berekening

Om een goed energetisch beeld te krijgen van de woningen is een nZEB berekening opgesteld. nZEB staat voor “Nearly Zero-Energy Building”. Deze tool vormt de brug naar de werkelijke energieprestatie en energetische kwaliteitsborging. Specifiek ontwikkelde en in de nZEB tool opgenomen databladen zijn direct bruikbaar om de resultaten voor verschillende energiezuinige woningconcepten helder weer te geven. Denk bijvoorbeeld aan nul-op-de-meter concepten (NOM), Passiefhuis en ook nog het Active House label.

nZEB berekening
nZEB berekening

In het werkblad NL_BENG van de nZEB berekening worden de resultaten van de rapportage bovendien overzichtelijk gepresenteerd voor en volgens de werkelijke en gebouw specifieke Nederlandse BENG-norm die de EPC heeft opgevolgd. De nZEB-methodiek brengt daarmee ook een betere eenheid in de berekeningen en uitkomsten voor zeer energiezuinige appartementen en woningen.


Drone video van het project

Onderstaand ziet u een video gemaakt met een Drone door Bouwdrone uit Zwolle.

Bouwdrone maakt op afspraak luchtopnames van uw bouwprojecten, ook van bestaand- en nieuw vastgoed, voor gebiedsontwikkelingen, landschappen en bedrijfspromotie-video's. Meer info op < www.bouwdrone.nl >.


Fijn wonen

Er was destijds voldoende belangstelling voor de nieuwe, betaalbare huur- en koopwoningen in dit project tijdens een informatiebijeenkomst voor belangstellenden en een gezamenlijke enquête door Plaatselijk Belang, de gemeente Steenwijkerland en Wetland Wonen. Woningstichting Wetland Wonen heeft de nieuwe huurders nauw betrokken bij dit project. Zo worden woningen gebouwd die passen in de omgeving en aansluiten bij de wensen van de bewoners. Bovendien komt het tegemoet aan de vraag naar sociale huurwoningen. Met de toekomstige bewoners is een uniek traject in gegaan. Als huurder konden zij mede bepalen hoe hun sociale huurwoning er straks uit komt te zien. Samen met de architect zijn zij om tafel gegaan om hun droomhuis mede vorm te geven. In het eerste kwartaal van 2022 worden de woningen opgeleverd.

Go Green by Nilan
Go Green by Nilan

302 weergaven

Recente blogposts

Alles weergeven

Comments


bottom of page