top of page

Zonne energie toename

Bijgewerkt op: 26 feb. 2022

In 2017 is wereldwijd veel meer geïnvesteerd in zonne-energie dan in welke andere energie-technologie dan ook. Dat blijkt uit een rapport van de Verenigde Naties. De investeringen groeiden met 18 procent naar ruim 130 miljard euro.

Duurzame energie
Duurzame energie

Het totale bedrag aan investeringen in hernieuwbare en duurzame energie bedroeg 227 miljard euro. Dit was fors meer dan de nieuwe investeringen in kolen en gas, die worden geschat op 83 miljard euro. Zonne-energie, wind, biomassa en andere vormen van hernieuwbare energie produceerden vorig jaar samen ruim 12 procent van de elektriciteit wereldwijd. De rest komt helaas nog altijd uit fossiele brandstoffen.

Toename duurzame energie
Toename duurzame energie.

Dalende prijzen

Volgens het rapport The Global Trends in Renewable Energy Investment 2018 komt de stijging in duurzame investeringen vooral door de sterk dalende prijzen voor zonne-energie. Het jaar 2017 was het achtste jaar op rij dat de investeringen in hernieuwbare energie boven de 200 miljard dollar uitkwamen (bijna 163 miljard euro) en er is sinds 2004 maar liefst ruim 2.300 miljard euro in groene energie geïnvesteerd.

Steeds meer energie van de zon
Steeds meer energie van de zon.

Zon in Nederland

In eigen land neemt zonne-energie eveneens een steeds grotere vlucht. Ook hier zijn de prijzen flink gedaald. Netbeheerders zien dat er sprake is van een versnelling. Belangrijke redenen hiervoor zijn de aantrekkende economie en de sterk dalende prijzen van zonnepanelen.

Steeds meer energie van de zon
Steeds meer energie van de zon.

Kostte één paneel in 2007 volgens Milieu Centraal nog gemiddeld ongeveer 1280 euro, in 2017 was dit gedaald tot gemiddeld 440 euro voor een beter zonnepaneel. Voor de komende tien jaar voorziet netbeheerder Tennet dat zonnestroom steeds belangrijker wordt in onze energievoorziening. Bij de presentatie van de jaarcijfers van Tennet, eind februari, werd de toekomstige ontwikkeling van het 'productievermogen' geschetst. Dat is een inschatting van hoe verschillende energiebronnen zich zullen ontwikkelen.

Steeds meer energie van de wind
Steeds meer energie van de wind.

Hieruit blijkt dat in 2032 de opwek capaciteit van de zon groter zal zijn dan van alle windmolens tezamen op zee, of welke andere energiebron ook. Maar de ontwikkelingen gaan snel. De aankondiging in het Nederlandse regeerakkoord dat in 2030 alle kolencentrales gesloten zullen zijn en dat per 1 juli 2018 iedere nieuw te bouwen woning geen aardgas aansluitingen meer mag hebben, was hierin nog niet verwerkt. Energie van de zon in combinatie met een Nilan ventilatie warmtepomp geeft al snel een nul op de meter woning.


Bron - Heleen Ekker - NOS.

140 weergaven

Recente blogposts

Alles weergeven
bottom of page