top of page

Duurzame energie voor uw Nilan

Bijgewerkt op: 24 sep. 2022

Volgens het CBS (Centraal Bureau voor de Statistiek) is in 2017 in Nederland 10 procent meer elektriciteit uit hernieuwbare bronnen opgewekt dan een jaar eerder. Voor Nederland is dat een mooie en goede opwaartse stijging en een stap verder naar minder gebruik van fossiele brandstoffen.

Duurzame energie neemt toe in Nederland
Toename duurzame energie in Nederland

Meer wind en zonnenergie?

Zowel de productie uit wind als die uit zon nam toe volgens de cijfers van het CBS. De productie van elektriciteit uit duurzame bronnen in het jaar 2017 was 17 miljard kilowattuur (kWh), in 2016 was dit nog 15 miljard kWh. Windmolens in ons land hadden hierin met 60 procent het grootste aandeel, gevolgd door biomassa met bijna 30 procent. Ook met zonnepanelen werd bijna 13 procent opgewekt, het aandeel van energie opgewekt met behulp van waterkracht bleef beperkt tot een half procent.

Het aandeel duurzaam opgewekte stroom in het totale elektriciteitsverbruik nam van 12,5 procent in 2016 naar 13,8 procent toe in 2017.


Vooral meer windenergie

Met name de productie van elektriciteit uit energie opgewekt met windmolens steeg met 16 procent, van 8,4 naar 9,6 miljard kWh. Dat is vooral te danken aan de forse uitbreiding van het windmolenpark in de tweede helft van 2016. Deze nieuwe molens hebben volop productie gedraaid in 2017. Aan het eind 2017 stond voor er voor ruim 3,2 duizend megawatt vermogen op land en voor bijna duizend megawatt in zee opgesteld aan windmolens.

Hernieuwbare elektriciteit in Nederland
Toename hernieuwbare elektriciteit in Nederland

Met behulp van zonnepanelen is de productie van stroom ook toegenomen, van 1,6 naar 2,1 miljard kWh. De totale opgestelde capaciteit van zonnepanelen is in 2017 flink gegroeid, en wordt geschat op ongeveer 2,7 gigawatt. De opwekking van elektriciteit uit het verbruik van biomassa is in 2017 iets gedaald door een verschuiving van elektriciteit naar warmteproductie door enkele grote biomassa installaties in ons land.

Toename windenergie in Nederland
Vooral meer windenergie in Nederland


Duurzame energie
Duurzame energie voor uw Nilan systeem

Nog veel te doen

Het totale energieverbruik uit hernieuwbare bronnen in Nederland is in 2017 uitgekomen op 6,6 procent van het totale energieverbruik. Toch is er nog een lange weg te gaan voordat we helemaal afhankelijk willen zijn van hernieuwbare en duurzame energie. In Nederland was het verbruik van hernieuwbare energie in Nederland over het jaar 2017 in totaal 138 petajoules (PJ), dat is dan wel ruimschoots meer dan 10 procent in vergelijking met het jaar daarvoor. Het totale finale energieverbruik echter in 2017 bedroeg ongeveer 2100 PJ, dat is weer vergelijkbaar met het verbruik in 2016.

Windenergie in Nederland
Windenergie in Nederland

Betere technologie

Uit de beschikbare cijfers blijkt verder dat hogere molens het meest efficiënt zijn. Hoe groter de diameter van het rotoroppervlak, hoe meer energie een turbine kan opwekken. Mede door de technologische vooruitgang produceren windturbines ook energie tegen lagere windsnelheden en wekken ze tegen hoge snelheden langer energie op De grootte van de cirkel die de wieken van de windmolen maken, ook wel het rotoroppervlak, is bepalend voor de hoeveelheid elektriciteit die de molen produceert op een dag. Hogere molens hebben vaak een grotere rotor en benutten deze dan ook het meest efficiënt. Bij de verschillende producenten van windturbines liggen al plannen op de ontwerptafel voor de bouw van turbines zo groot als de Eiffeltoren in Parijs.

163 weergaven0 opmerkingen

Recente blogposts

Alles weergeven

Comments


bottom of page